“Europa, herzie de bestaande ggo-richtlijn”

Het Europese netwerk voor duurzame landbouw door middel van genoombewerking (EU-SAGE), met leden van 132 Europese onderzoeksinstellingen en verenigingen, dringt er bij de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie op aan hun standpunt ten aanzien van genoombewerking te herzien. “We hebben instrumenten nodig om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken”, klinkt het.

Verder lezen

Europese meerjarenbegroting snoeit in landbouwbudget

Hoewel het landbouwbudget nog steeds een groot deel uitmaakt van de Europese begroting, zal het de komende zeven jaar flink gekort worden. “Een opdoffer voor onze boeren”, klinkt het bij landbouworganisatie Boerenbond. Ook het Algemeen Boerensyndicaat reageert verontwaardigd. “Deze top werd een flop voor de landbouw, onze sector werd gewoonweg gebruikt als pasmunt.”

Verder lezen

Eerste resultaten proef ‘effecten toepassing digestaat op bodemdiversiteit’

Op melkvee- en akkerbouwbedrijf Ras en Zonen VOF op Goeree-Overflakkee wordt sinds 2019 geëxperimenteerd met de toepassing van digestaat op grasland en op verschillende akkerbouwgewassen. In het meerjarige experiment worden de effecten van drijfmest en vergiste mest vergeleken op de bodembiodiversiteit en de nutriëntenbenutting. Het is een deelproject van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland.

Verder lezen

‘Boerderij van de Toekomst’ focust op kringlooplandbouw

De universiteit van Wageningen heeft een 105 hectare groot proefbedrijf in Lelystad in gebruik genomen om er onderzoek te doen naar kringlooplandbouw op basis van agro-ecologische principes in combinatie met het gebruik van de nieuwste technologie. “Deze Boerderij van de Toekomst wil zo bijdragen aan de transitie naar een nieuw bedrijfsmodel dat landbouwers in staat stelt om hun gewassen op een duurzame manier te telen.

Verder lezen

“Met dripirrigatie maken we winst, zonder drip kost het geld”

Het afgelopen teeltjaar heeft akkerbouwer Jan Hovius uit het Drentse Nieuw-Balinge ruim vijftien hectare aardappelen verbouwd op basis van dripirrigatie. Het perceel waarop de Toro Aqua-Traxx dripslangen van Jean Heybroek zijn geplaatst zorgden voor een goede opbrengst, de overige percelen haalden slechts vijftig procent van hun opbrengstpotentie. 

Verder lezen