Kleine boerderijen kunnen besparen door investeren in precisielandbouw

Met de groeiende beschikbaarheid van redelijk geprijsde en toch uiterst nauwkeurige precisielandbouwtechnologie, inclusief automatisch sturen/geleidingssystemen, wendakkermanagement voor tractor/werktuig en automatisch keren op de wendakker, kunnen kleine en middelgrote boerderijen in heel Europa relatief net zo’n groot rendement op de investeringen in apparatuur voor precisielandbouw verdienen als grotere boerenbedrijven.

Verder lezen

“Vlaams landbouwgeld wordt zeer correct gebruikt”

Uit het jaarverslag van OLAF, het Europese bureau voor fraudebestrijding, blijkt dat vorig jaar bijna een half miljard euro uit de Europese begroting onterecht uitbetaald werd. “Het gaat dus om fraude met financiële middelen die onder meer bestemd zijn voor onder onderzoek en ontwikkeling, landbouw of structuurfondsen”, aldus Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) in een schriftelijke vraag aan landbouwminister Hilde Crevits. In Vlaanderen zijn evenwel geen gevallen van zo’n fraudepraktijken voorgekomen, blijkt uit haar antwoord.

Verder lezen

Meer dan 3.000 landbouwers sluiten een brede weersverzekering af in 2020

In 2020 hebben meer dan 3.000 Vlaamse landbouwers de nieuwe brede weersverzekering afgesloten. Met die verzekering kunnen ze zich wapenen tegen een aantal risico’s als droogte, storm of hagel. Het totale bedrag aan verzekeringspremies dat op 31 december 2020 zal zijn betaald, wordt geraamd op 14,5 miljoen euro. Hiervan wordt 65 procent gesubsidieerd, wat neerkomt op zo’n 9,4 miljoen euro. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) spreekt van een goed resultaat voor het eerste jaar.

Verder lezen