Eerste resultaten proef ‘effecten toepassing digestaat op bodemdiversiteit’

Op melkvee- en akkerbouwbedrijf Ras en Zonen VOF op Goeree-Overflakkee wordt sinds 2019 geëxperimenteerd met de toepassing van digestaat op grasland en op verschillende akkerbouwgewassen. In het meerjarige experiment worden de effecten van drijfmest en vergiste mest vergeleken op de bodembiodiversiteit en de nutriëntenbenutting. Het is een deelproject van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland.

Verder lezen