Meer dan 3.000 landbouwers sluiten een brede weersverzekering af in 2020

In 2020 hebben meer dan 3.000 Vlaamse landbouwers de nieuwe brede weersverzekering afgesloten. Met die verzekering kunnen ze zich wapenen tegen een aantal risico’s als droogte, storm of hagel. Het totale bedrag aan verzekeringspremies dat op 31 december 2020 zal zijn betaald, wordt geraamd op 14,5 miljoen euro. Hiervan wordt 65 procent gesubsidieerd, wat neerkomt op zo’n 9,4 miljoen euro. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) spreekt van een goed resultaat voor het eerste jaar.

Verder lezen

Bodemverbetering! Hoe?

Het onderwerp bodem is een complex thema, omdat er veel zaken meespelen die allemaal samenhangen met elkaar. Het verbeteren van de bodemgezondheid of het behouden ervan is bepaald geen klusje voor de zondagmiddag. We praten met Cees Oele, project- en innovatie expert op het gebied van bodem en biobased producten bij Delphy.

Verder lezen

Nitraatresiducampagne 2020 van start

Het nitraatresidu is een belangrijk controle-instrument voor het halen van de doelstellingen van het zesde mestactieplan (MAP 6). Als er teveel nitraat achterblijft in de bodem, spoelt dat immers uit naar het grond- en oppervlaktewater, met een slechte waterkwaliteit tot gevolg. Dit jaar moeten tussen 1 oktober en 15 november ruim 23.500 percelen bemonsterd worden.

Verder lezen