Kleine boerderijen kunnen besparen door investeren in precisielandbouw

Met de groeiende beschikbaarheid van redelijk geprijsde en toch uiterst nauwkeurige precisielandbouwtechnologie, inclusief automatisch sturen/geleidingssystemen, wendakkermanagement voor tractor/werktuig en automatisch keren op de wendakker, kunnen kleine en middelgrote boerderijen in heel Europa relatief net zo’n groot rendement op de investeringen in apparatuur voor precisielandbouw verdienen als grotere boerenbedrijven.

Verder lezen

‘Boerderij van de Toekomst’ focust op kringlooplandbouw

De universiteit van Wageningen heeft een 105 hectare groot proefbedrijf in Lelystad in gebruik genomen om er onderzoek te doen naar kringlooplandbouw op basis van agro-ecologische principes in combinatie met het gebruik van de nieuwste technologie. “Deze Boerderij van de Toekomst wil zo bijdragen aan de transitie naar een nieuw bedrijfsmodel dat landbouwers in staat stelt om hun gewassen op een duurzame manier te telen.

Verder lezen

Schoffeldata om onkruidbeheer te optimaliseren

Door de introductie van geautomatiseerde toepassingen is mechanische onkruidbestrijding de afgelopen jaren serieus naar een hoger plan getild. Maar hoe zet je velddata in voor een optimaal schoffelresultaat? Het is de vraag waar onderzoekers van Wageningen University and Research (WUR) samen met verschillende partners mee aan de slag zijn gegaan. “Preciezere applicaties als een grote stap in verduurzaming van de landbouw.”

Verder lezen