157 bedrijfsovernames in de land- en tuinbouwsector in 2020

In de periode van oktober 2019 tot september 2020 waren er 157 bedrijfsovernames met een aanvraag voor VLIF-steun. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V). Opvallend is het hoog aantal overnames in de akkerbouwsector (80) en het lage aantal in de varkenshouderij (9). “De malaise in de varkenshouderij is hier ongetwijfeld niet vreemd aan”, aldus De Roo.

Verder lezen

“Vlaams landbouwgeld wordt zeer correct gebruikt”

Uit het jaarverslag van OLAF, het Europese bureau voor fraudebestrijding, blijkt dat vorig jaar bijna een half miljard euro uit de Europese begroting onterecht uitbetaald werd. “Het gaat dus om fraude met financiële middelen die onder meer bestemd zijn voor onder onderzoek en ontwikkeling, landbouw of structuurfondsen”, aldus Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) in een schriftelijke vraag aan landbouwminister Hilde Crevits. In Vlaanderen zijn evenwel geen gevallen van zo’n fraudepraktijken voorgekomen, blijkt uit haar antwoord.

Verder lezen