Delvano Bi-Air luchtondersteuning nu tot 39 meter

Delvano biedt haar Bi-Air luchtondersteuningssysteem nu ook aan op spuiten tot 39 meter. Dit was tot nu toe alleen leverbaar op spuiten tot 36 meter. Hiermee is het systeem beschikbaar voor een grotere groep gebruikers. Kenmerkend aan het Bi-Air systeem is dat de luchtzak geheel binnen het frame van de spuitboom ligt.

Verder lezen

Verlenging agromilieumaatregelen beperkt mogelijk

Het uitstel van de invoering van het nieuwe GLB heeft een impact op de agromilieumaatregelen die landbouwers kunnen afsluiten. Zo kunnen er geen nieuwe overeenkomsten worden opgemaakt voor onder meer de teelt van vlinderbloemigen of voor mechanische onkruidbestrijding. Klaarstaande verlengingen van aflopende en verlengingen van lopende verbintenissen kunnen wel nog tot 30 november worden ingediend.

Verder lezen

Mentaal welzijn landbouwers loopt mank

De signalen in binnen- en buitenland dat veel landbouw(st)ers kampen met zwaar sociaal en mentaal leed klinken steeds luider. “Klachten blijven in deze sector vrij lang onder de radar”, klinkt het bij de onderzoekers van ILVO. Zij namen via een enquête, focusgroepen en interviews het mentaal welzijn van de Vlaamse landbouwers onder de loep. Die resultaten zijn niet altijd zo rooskleurig. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits wil aan een actieplan voor een beter welbevinden werken.

Verder lezen

‘Uniforme druppel voor kiemremming door de gehele bewaarpartij’

Voor de kiemremming in de bewaring gebruikt gebruikt akkerbouwspecialist Kees Claassen van loonbedrijf Heyboer BV het vernevelingsapparaat Synofog. Met deze elektrische vernevelaar van Frans Veugen Bedrijfshygiëne is Claassen in staat aardappelen te behandelen zonder open vlam. “Het gemak en de brandveiligheid zijn voor ons hele duidelijke pluspunten van de Synofog.”

Verder lezen

Nitraatresiducampagne 2020 van start

Het nitraatresidu is een belangrijk controle-instrument voor het halen van de doelstellingen van het zesde mestactieplan (MAP 6). Als er teveel nitraat achterblijft in de bodem, spoelt dat immers uit naar het grond- en oppervlaktewater, met een slechte waterkwaliteit tot gevolg. Dit jaar moeten tussen 1 oktober en 15 november ruim 23.500 percelen bemonsterd worden.

Verder lezen

CBB ziet hoopgevende signalen in regeerakkoord De Croo I

De Confederatie van de Belgische  Bietenplanters (CBB) noemt het nieuwe federale regeerakkoord hoopgevend. “Er is oog voor de competitiviteit van de landbouwsector. Bovendien heeft men het voornemen om dossiers, zoals dat van de gewasbeschermingsmiddelen, te beoordelen op wetenschappelijke inzichten en niet op emotie. Dat stemt ons voorzichtig optimistisch”, klinkt het.

Verder lezen