Loof Does: “Eerste klap is een daalder waard”

Door het wegvallen van loofdodingsmiddelen als Reglone en Finale, is een goede loofdoding het komende teeltseizoen een stuk moeilijker en daarom actueler dan ooit. Voor voldoende opbrengst in de juiste sortering en een goede rooibaarheid, moet het gewas op het juiste moment afgestorven en afgerijpt zijn. Daarom is een goede grip op de loofdoding noodzakelijk.

Verder lezen