Verlenging agromilieumaatregelen beperkt mogelijk

Het uitstel van de invoering van het nieuwe GLB heeft een impact op de agromilieumaatregelen die landbouwers kunnen afsluiten. Zo kunnen er geen nieuwe overeenkomsten worden opgemaakt voor onder meer de teelt van vlinderbloemigen of voor mechanische onkruidbestrijding. Klaarstaande verlengingen van aflopende en verlengingen van lopende verbintenissen kunnen wel nog tot 30 november worden ingediend.

Verder lezen

Mentaal welzijn landbouwers loopt mank

De signalen in binnen- en buitenland dat veel landbouw(st)ers kampen met zwaar sociaal en mentaal leed klinken steeds luider. “Klachten blijven in deze sector vrij lang onder de radar”, klinkt het bij de onderzoekers van ILVO. Zij namen via een enquête, focusgroepen en interviews het mentaal welzijn van de Vlaamse landbouwers onder de loep. Die resultaten zijn niet altijd zo rooskleurig. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits wil aan een actieplan voor een beter welbevinden werken.

Verder lezen

‘Uniforme druppel voor kiemremming door de gehele bewaarpartij’

Voor de kiemremming in de bewaring gebruikt gebruikt akkerbouwspecialist Kees Claassen van loonbedrijf Heyboer BV het vernevelingsapparaat Synofog. Met deze elektrische vernevelaar van Frans Veugen Bedrijfshygiëne is Claassen in staat aardappelen te behandelen zonder open vlam. “Het gemak en de brandveiligheid zijn voor ons hele duidelijke pluspunten van de Synofog.”

Verder lezen

Nitraatresiducampagne 2020 van start

Het nitraatresidu is een belangrijk controle-instrument voor het halen van de doelstellingen van het zesde mestactieplan (MAP 6). Als er teveel nitraat achterblijft in de bodem, spoelt dat immers uit naar het grond- en oppervlaktewater, met een slechte waterkwaliteit tot gevolg. Dit jaar moeten tussen 1 oktober en 15 november ruim 23.500 percelen bemonsterd worden.

Verder lezen

Europese meerjarenbegroting snoeit in landbouwbudget

Hoewel het landbouwbudget nog steeds een groot deel uitmaakt van de Europese begroting, zal het de komende zeven jaar flink gekort worden. “Een opdoffer voor onze boeren”, klinkt het bij landbouworganisatie Boerenbond. Ook het Algemeen Boerensyndicaat reageert verontwaardigd. “Deze top werd een flop voor de landbouw, onze sector werd gewoonweg gebruikt als pasmunt.”

Verder lezen