Nieuwe wet geeft boeren munitie voor evenwichtigere contracten

Door de nieuwe wetgeving die ondernemers beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken, staat een aardappelteler sterker dan vroeger bij onrechtmatige contractuele bedingen. “Vaak bepaalt een contract dat een landbouwer, ongeacht de situatie, gehouden is om zijn verplichtingen ten aanzien van een afnemer na te komen. Maar dat kan niet langer zomaar afgedwongen worden”, zegt boekhoud- en advieskantoor SBB.

Verder lezen

Uniek resistentiegen tegen bladvlekkenziekte succesvol in tarwe geïntroduceerd

Zymoseptoria tritici is één van de genetisch meest diverse en vernietigende tarwepathogenen ter wereld. In de strijd tegen deze schimmel is een belangrijke stap gezet. Een internationaal consortium waar WUR deel van uitmaakt is er in geslaagd het resistente Stb16q-gen te kloneren en succesvol in tarwe te introduceren.

Verder lezen

Tijdelijke VLIF-waarborg voor getroffen landbouwers

Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de slechte economische conjunctuur, de vogelgriep of brexit kunnen vanaf vandaag via het e-loket een aanvraag doen voor een waarborgregeling op overbruggingskredieten. De regeling werd door het Departement Landbouw en Visserij uitgewerkt op vraag van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

Verder lezen

Nieuwe voorzitter en secretaris voor de NEPG

De NEPG is vanaf 1 januari begonnen zonder de Britse AHDB. Deze besloot om verschillende redenen te stoppen met de deelname aan de NPEG. Tot 31 december was de NEPG een organisatie van telers uit vijf landen, namelijk België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. De Nederlander Jaap Botma is benoemd tot voorzitter en de Belg Daniel Ryckmans is benoemd tot secretaris.

Verder lezen

SALV: “Prijs- en markttransparantie mag zich niet tegen landbouwers keren”

Begin december gaf de Vlaamse Regering haar eerste goedkeuring aan het Europees initiatief om de transparantie in de voedselvoorzieningsketen op Vlaams niveau te verbeteren. De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) waardeert de doelstelling om markt- en prijstransparantie te verhogen. “Maar wel op voorwaarde dat dit bijdraagt tot de versterking van de positie van de land- en tuinbouwer en kleine marktdeelnemers in de voedselvoorzieningsketen”, aldus de SALV.

Verder lezen