Nieuwe wet geeft boeren munitie voor evenwichtigere contracten

Door de nieuwe wetgeving die ondernemers beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken, staat een aardappelteler sterker dan vroeger bij onrechtmatige contractuele bedingen. “Vaak bepaalt een contract dat een landbouwer, ongeacht de situatie, gehouden is om zijn verplichtingen ten aanzien van een afnemer na te komen. Maar dat kan niet langer zomaar afgedwongen worden”, zegt boekhoud- en advieskantoor SBB.

Verder lezen

Tijdelijke VLIF-waarborg voor getroffen landbouwers

Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de slechte economische conjunctuur, de vogelgriep of brexit kunnen vanaf vandaag via het e-loket een aanvraag doen voor een waarborgregeling op overbruggingskredieten. De regeling werd door het Departement Landbouw en Visserij uitgewerkt op vraag van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

Verder lezen

Nieuwe voorzitter en secretaris voor de NEPG

De NEPG is vanaf 1 januari begonnen zonder de Britse AHDB. Deze besloot om verschillende redenen te stoppen met de deelname aan de NPEG. Tot 31 december was de NEPG een organisatie van telers uit vijf landen, namelijk België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. De Nederlander Jaap Botma is benoemd tot voorzitter en de Belg Daniel Ryckmans is benoemd tot secretaris.

Verder lezen

SALV: “Prijs- en markttransparantie mag zich niet tegen landbouwers keren”

Begin december gaf de Vlaamse Regering haar eerste goedkeuring aan het Europees initiatief om de transparantie in de voedselvoorzieningsketen op Vlaams niveau te verbeteren. De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) waardeert de doelstelling om markt- en prijstransparantie te verhogen. “Maar wel op voorwaarde dat dit bijdraagt tot de versterking van de positie van de land- en tuinbouwer en kleine marktdeelnemers in de voedselvoorzieningsketen”, aldus de SALV.

Verder lezen

Aardappelareaal moet volgend jaar met 15 pct omlaag

Met het moeizame verloop van de aardappeloogst krijgt de veelgeplaagde aardappelsector in ons land nog maar eens een probleem voor de kiezen. Eerder brachten het verbod op CIPC, de nakende brexit, maar vooral de coronacrisis al behoorlijk wat kopzorgen. Om deze crisis verteerd te krijgen en vraag en aanbod opnieuw in evenwicht te brengen, zouden volgend jaar 15 procent minder aardappelen aangeplant moeten worden in Noordwest-Europa.

Verder lezen

NEPG: Aardappelareaal moet met tenminste 15 % dalen

De NEPG schat dat de totale oogst dit seizoen 27,9 miljoen ton zal zijn, als alle aardappelen inderdaad geoogst zullen zijn. Dat is 4,5% of 1 miljoen ton meer dan vorig seizoen in de 5 grootste aardappellanden. De oogst is later dan normaal met alle risico’s vandien en er zijn nog enkele percelen in natte gebieden in West-België en Groot-Brittannië.

Verder lezen

“Wellicht pas in 2022 aardappelmarkt op oud niveau”

De aardappelopbrengst in Noordwest-Europa wordt dit oogstjaar geschat op 27,9 miljoen ton. Dat is 3,8 procent hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Nochtans is de aardappelsector zwaar getroffen door de coronacrisis. Doordat de consumptie zwaar terugviel, werden landbouwers geconfronteerd met heel wat onverkoopbare vrije aardappelen. Op basis van informatie uit diverse hoeken verwacht Romain Cools van Belgapom dat het nog tot 2022 zal duren vooraleer de aardappelmarkt terug in de buurt van zijn oude niveau komt.

Verder lezen