Uniek resistentiegen tegen bladvlekkenziekte succesvol in tarwe geïntroduceerd

Zymoseptoria tritici is één van de genetisch meest diverse en vernietigende tarwepathogenen ter wereld. In de strijd tegen deze schimmel is een belangrijke stap gezet. Een internationaal consortium waar WUR deel van uitmaakt is er in geslaagd het resistente Stb16q-gen te kloneren en succesvol in tarwe te introduceren.

Verder lezen

Tijdelijke VLIF-waarborg voor getroffen landbouwers

Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de slechte economische conjunctuur, de vogelgriep of brexit kunnen vanaf vandaag via het e-loket een aanvraag doen voor een waarborgregeling op overbruggingskredieten. De regeling werd door het Departement Landbouw en Visserij uitgewerkt op vraag van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

Verder lezen

SALV: “Prijs- en markttransparantie mag zich niet tegen landbouwers keren”

Begin december gaf de Vlaamse Regering haar eerste goedkeuring aan het Europees initiatief om de transparantie in de voedselvoorzieningsketen op Vlaams niveau te verbeteren. De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) waardeert de doelstelling om markt- en prijstransparantie te verhogen. “Maar wel op voorwaarde dat dit bijdraagt tot de versterking van de positie van de land- en tuinbouwer en kleine marktdeelnemers in de voedselvoorzieningsketen”, aldus de SALV.

Verder lezen