Rassenkeuze 2021: Puzzelen of gewoon bestellen? Deel 1- suikerbieten

Medio november, de laatste gewassen zijn vaak nog niet eens geoogst of er moet al weer nagedacht worden over de rassenkeuze voor komend jaar. Voor suikerbieten in de vroegbestelling had dit zelfs al ruim twee maanden geleden gebeurd moeten zijn. Een informatierondje langs een aantal kweekbedrijven van landbouwzaden leert dat weerbaarheid en duurzaamheid steeds belangrijkere keuzecriteria voor de akkerbouwer worden.

Verder lezen

Bijenbrood als oplossing voor trips in uien: “Meer kilo’s, minder chemie”

Zogenoemde ‘bankerfields’ worden in het Brabants-Zeeuwse akkerbouwproject FABulous Farmers ingezet als wapen tegen trips. Stroken met lokplanten worden middenin de gewaspercelen aangelegd waardoor natuurlijke plaagbestrijders goed gedijen. Dit Interreg-project moet zorgen voor een robuuster en weerbaarder teeltsysteem.

Verder lezen

Fusarium in de uien bestrijden met restafval champignons

Harry Schreuder van Harry’s Farm is misschien wel één van de bekendste akkerbouwers van Nederland. En dat komt dan vooral vanwege zijn veelvuldige optreden op vrijwel alle social media platformen. En dat is niet toevallig, want zijn vader was ooit één van de eerste met een thuiscomputer. En daar profiteert hij anno 2020 nog steeds van op zijn huidige akkerbouwbedrijf.

Verder lezen