{beek.boer.bodem} pakt droogte en wateroverlast aan in het afstroomgebied van de Aa

Het afstroomgebied van de Aa in Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar kent heel wat uitdagingen voor landbouwers en natuur- en waterbeheerders. Denk maar aan de lange droogteperiodes en het erg natte jaar 2016. Daarom richtte de provincie Antwerpen samen met verschillende partners de gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} op. Die wil het overstromingsrisico verkleinen, de waterkwaliteit verbeteren en de landbouwbedrijven weerbaarder maken tegen de klimaatsveranderingen.

Verder lezen

Onkruidbestrijding stelt landbouwers op de proef

Staat de akker schoon wanneer de bladeren van in rijen gezaaide of geplante gewassen elkaar raken, dan weet een landbouwer dat zijn teelt de race tegen onkruid won. Lang niet alle voorjaarsteelten verkeren nochtans in de veilige fase. De zaai van witloof bijvoorbeeld werd door een gebrek aan neerslag op veel plaatsen uitgesteld, onder meer op de proefvelden van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant.

Verder lezen

Schoffel is belangrijke schakel in totaalproces

Op het biologisch akkerbouwbedrijf van Sjaak en Aga Twisk wordt gewerkt met mechanische schoffels. Een bewuste keuze in het schoffelmanagement. Op het bedrijf bepalen de vaste medewerkers gedurende het groeiseizoen waar en wanneer welke schoffel wordt ingezet op het Flevolandse bedrijf dat bestaat uit een akkerbouwtak, een melkveetak en een gedeelte fruitteelt. 

Verder lezen